BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA
punkt odblaskowy zapewniający
widoczność w zaciemniomym wnętrzu
studni
uniknięcie oblodzenia stopnia, dzięki
specjalnie ukształtowanej powierzchni
umożliwiającej odprowadzenie wody
IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW
możliwość umieszczenia dowolnego
tekstu w kolorze na czołowej,
niezadeptywalnej powierzchni stopnia
np. nazwa firmy, producenta,
wykonawcy projektu
stopnie złazowe, stopień złazowy, stopnie włazowe, stopień włazowy, właz żeliwny, włazy żeliwne, klamra, klamry, studnie kanalizacyjne, tuleja montażowa, tuleje montażowe, tulejka, tulejki, tuleja do stopni, tuleje do stopni, odblask, odblaski,
odblaskiem, punkt odblaskowy, punktami odblaskowymi, stopnie z punktami odblaskowymi, stopnie z powierzchnią antypoślizgową, tuleja ochronna, tuleje ochronne, przejście szczelne, przejścia szczelne
PRAWIDŁOWY MONTAŻ
strzałki na ramionach stopnia
gwarantujące prawidłowy montaż
z zachowaniem właściwej odległości P
niezależnie od średnicy kręgu
odległość krawędzi stopnia od ściany
studni
P=150 mm dla U327
P=120 mm dla U156
zgodnie z normami PN-EN 1917-2004
i PN-EN 13101-2005
zwiększa: