Pojedyncze stopnie złazowe – definicja normowa określa je w następujący sposób: stopnie jednakowego typu osadzone w sposób uporządkowany, wykonane tak, że możliwe jest ich uchwycenie tylko jedną ręką lub oparcie na nich tylko jednej stopy.

Czytaj więcej

Aby przybliżyć Państwu rodzaje stopni złazowych pojedynczych, PrefEKO stworzyło wygodny schemat dla odróżnienia zastosowanych materiałów, z których zostały wyprodukowane.

PrefEKO produkuje stopnie pojedyncze w różnych kolorach aby z łatwością rozpoznać z jakiego rodzaju stali zostały wykonane. Stopnie ze stali konstrukcyjnej występują w kolorze żółtym i czarnym, stopnie ze stali nierdzewnej w kolorze pomarańczowym, natomiast stopnie ze stali kwasoodpornej w kolorze czerwonym. Każdy z wyżej wymienionych stopni zabezpieczony jest szczelną otuliną z polipropylenu kopolimeru PPC chroniącą przed skutkami agresywności środowiska, posiada wyprofilowaną powierzchnię antyoblodzeniową, znaczniki głębokości osadzenia wskazujące prawidłową odległość montażu, boczne płetwy zabezpieczające ręce i nogi przed ześlizgnięciem.

Stopnie pojedyncze produkowane są w pierwszej klasie wytrzymałości.
Mogą posiadać punkty odblaskowe polepszające widoczność podczas schodzenia. Rozwiązanie to jest chronione i opatentowane w Urzędzie Patentowym RP a wartości za tym idące może zaproponować wyłącznie PrefEKO.
Montaż stopni złazowych pojedynczych odbywa się w sposób naprzemienny po lewej i po prawej stronie w odległości 270-300 mm od siebie w osi stopni. Odległość w pionie pomiędzy stopniami dla kręgów wynosi = 250 mm, dla zbiorników i komór podziemnych 250 mm-350 mm.

Istnieje możliwość osadzenia stopni złazowych w tulejach montażowych. Informację znajdziesz tu:

Stopnie złazowe – norma

Odległość montażu od ściany do czołowej części stopnia określa producent, który wskazuje tą wartość w Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz instrukcji montażu pojedynczych stopni złazowych. Każdy z tych dokumentów znajdziesz na stronie www.prefeko.com.pl przy każdym z wyżej wymienionych produktów. Aby je pobrać zaloguj się tu: Moje konto – Prefeko

Dokumentem odniesienia jest obowiązująca norma PN-EN 13101.

Jeśli rozważasz zastosowanie stopni złazowych PrefEKO, nasz team odpowie na pytania i podzieli się z Tobą wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów, pomoże w wyborze najdogodniejszego rozwiązania oraz udzieli wsparcia technicznego.

Zweryfikuj informacje czy na obszarze danej inwestycji nie będziesz potrzebować także uchwytu podwłazowego tj. poręczy chwytnej. Notka na blogu: https://prefeko.com.pl/nazwa-wpisu/