Projektuj i inwestuj świadomie

Tworząc nowe inwestycje dobry fachowiec świadomy jest nie tylko doraźnych korzyści ale przede wszystkim dąży do wieloletniej funkcjonalności mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników.
Filozofią przedsiębiorstwa PrefEKO popartą kilkunastoletnim doświadczeniem jest tworzenie produktów dbających o bezpieczeństwo użytkowników.
Zapewniamy najwyższy standard stopni złazowych dzięki:

Profilowanej powierzchni umożliwiającej całkowity odpływ wody i zabezpieczającej przed pojawieniem się warstwy lodu.

Odpowiednio umiejscowionym
(w celu niezadeptywania) punktom odblaskowym minimalizującym ryzyko nieodpowiedniego posadowienia ręki lub nogi oraz zwiększającym widoczność podczas schodzenia po pojedynczych lub podwójnych stopniach złazowych.

Znacznikom głębokości osadzenia (strzałkom) – wskazującym prawidłową (normową) głębokość osadzenia stopni złazowych na całej wysokości studni, zapewniającym odpowiednią wytrzymałość.

Klasie I wytrzymałości – gwarantującej bezpieczne, minimalne ugięcie stopni pojedynczych jak i stopni podwójnych.

Szczelnej otulinie tworzywowej całkowicie chroniącej przed korozją oraz zapewniającej odporność na substancje agresywne.

Kolorowemu nadrukowi identyfikacyjnemu umieszczonemu na czołowej części stopnia włazowego (niemożliwy do zadeptania) umożliwiający naniesienie treści związanej np. z nazwą inwestycji, nazwą wykonawcy, logo itp.

Szczegółowe informacje odnośnie specyfikacji zawarte w zakładce: produkty i specyfikacje